HealthOnline cikkek

Ország: Dánia

Témakör: Alapellátás, járóbeteg-szakellátás

Dánia: Új stratégia a háziorvosi ellátás fejlesztésére

Dániában a háziorvos-hiányt többek között a háziorvosi képzés létszámának bővítésével, az idősebb orvosok megtartásával, feladatok más szolgáltatókra és szakemberekre történő átruházásával próbálják orvosolni.

A dán kormány egy 16 kezdeményezésből álló új stratégiát dolgozott ki a háziorvosi szektor megerősítésére, mivel Dániában a vidéki és a hátrányos helyzetű területeken háziorvos-hiány tapasztalható. A stratégia egy nemrég publikált jelentésen alapul, és egy 2018 őszére tervezett átfogó reformot vetít előre, amely a koordináció és a helyi egészségügyi szolgáltatások megerősítésére irányul.

A Stratégia a következő kezdeményezéseket foglalja magába:

- A háziorvosi specializációban résztvevők számának bővítése, valamint a háziorvosi képzés feltételeinek megerősítése
- Az idősebb háziorvosok megtartására irányuló intézkedések, például mentesülnének az új akkreditációs követelmény alól,
- A feladatok átruházása pl. a helyi önkormányzatokra, valamint az ápolókra és egyéb támogató személyzetre
- A betegrekordokhoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése és jobb digitális megoldások kidolgozása a betegekkel és más egészségügyi szolgáltatókkal történő kapcsolattartásra
- Jobb fizikai infrastruktúra biztosítása a nagyobb létszámú támogató személyzetet biztosító praxis-együttműködések számára
- A támogató személyzet képzése (pl. ápolók képzése speciálisan háziorvosi területre)
- Jobb minőségű adatok alkalmazása
- A szolgáltatók közötti verseny ösztönzése azáltal, hogy lehetővé teszik más magánszolgáltatók számára egyes feladatok ellátását.

Forrás: Vrangbaek, K.: New government strategy for general practice in Denmark. The Health Systems and Policy Monitor, 2018.07.02.

Megjelenés dátuma: 2018-09-06 11:09:11