HealthOnline cikkek

Ország: Bulgária

Témakör: Minőségügy

Az állami kórházak pénzügyi menedzsmentjének új egységes standardja Bulgáriában

2018 áprilisában az Egészségügyi Minisztérium kötelező standardot vezetett be az állami kórházak pénzügyi menedzsmentjének jelentési és monitoring folyamataira. Az állami kórházak rossz pénzügyi menedzsmentje széles körben jellemző, és hozzájárul az intézmények folyamatos eladósodásához és egyes kórházak rossz pénzügyi helyzetéhez.

Az új standard a tervezésre és elszámoltathatóságra, a beruházási politikára, az emberi erőforrásmenedzsmentre és a közbeszerzésekre vonatkozóan fogalmaz meg követelményeket. A standard megmagyarázza ezeket a követelményeket és a jó pénzügyi gazdálkodásra vonatkozóan további iránymutatásokat is tartalmaz. A követelményeket specifikus indikárorokban (KPI - kulcsfontosságú teljesítmény indikátor) is megjelenítették, és beépítették a kórházigazgatókkal kötött menedzser szerződésekbe (közéjük tartozik pl. az átlagos tartózkodási idő, az ágyakhoz kapcsolódó betegforgalom, az ágykihasználtság, a likviditási arányok, nettó működő tőke, adósság / saját tőke arány stb.)

A kórházi vezetőknek éves működési programot kell kidolgozniuk, részletezve a kórház tevékenységeit, bevételeit és kiadásait az elkövetkező három évre vonatkozóan. A standard alapján, ha a kórháznak fizetési késedelmei vannak, nem lehet a munkavállalóknak semmilyen kiegészítő juttatást adni. A KPI-ket negyedévente ellenőrzik. Ha egy kórház kimutathatóan "egészségtelen" pénzügyi feltételek mellett működik, azt az Egészségügyi Minisztériummal együttműködve pénzügyi helyreállítási terv alapján kell tovább működtetni.

Az Egészségügyi Minisztérium az önkormányzatoknak is ajánlja, hogy a standardot a saját (önkormányzati) egészségügyi intézményeikben is alkalmazzák.

Háttér
A standardnak nem volt széleskörű vitája, mindössze néhány állami kórházban pilotként vezették be. Röviddel a bevezetése után azonban számos ellenvélemény jelent meg az alkalmazással kapcsolatban, ami valószínűleg abból fakad, hogy a többségében orvos végzettségű kórházi vezetők a pénzügyi szabályok és indikátorok értelmezésében nehézségekkel küszködnek. A bolgár Orvosi Kamara, az Egyetemi Kórházak Szövetsége, az Önkormányzati Kórházak Szövetsége és mások is ellenezték a standardot. Hangsúlyozták, hogy a standard túlzottan korlátozó jellegű, és megfosztja a vezetőket a rugalmasságtól. Arra is rámutatnak, hogy bizonyos kötelezettségek teljesítése, mint például az új késedelmes kötelezettségek korlátozása és a meglévők csökkentése nem teljesen a vezetőkön múlik. Ugyancsak ellenezték az mindenkit egyformán kezelő megközelítést.

A viták és az állami kórházak vezetőinek kritikája miatt az Egészségügyi Minisztérium május elején átdolgozta a standardot. Jelenlegi verziójában a legvitatottabb szövegek finomultak, és megfelelnek az ellenzők által támasztott követelményeknek. Például lehetőség van további díjazásra még akkor is, ha a kórháznak fizetési késedelmei vannak. Az igazgatóknak azonban bizonyítaniuk kell, hogy az adósságok összegét csökkenteni fogják, vagy legalábbis az akkori szinten tartják.

Forrás: Mincho Minev: New unified standard for financial management of state-owned hospitals
15/08/2018 https://www.hspm.org/countries/bulgaria22042013/countrypage.aspx


Megjelenés dátuma: 2018-12-04 10:34:17